Bestellingen gratis verzonden vanaf €50,-

Modelformulier voor herroeping

Wij zijn verplicht een modelformulier voor herroeping op onze website aan te bieden. Wanneer u uw bestelling of een product wilt retourneren mag u echter ook gebruik maken van mailcontact door uw naam en bestelnummer te sturen naar info@lowibyginny.com. Wij zullen dan zo snel mogelijk uw retourzending in behandeling nemen.

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:

[Naam ondernemer en e-mailadres]


Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: .................................................................................................................................... herroept/herroepen*

 

Besteld op*/ontvangen op*: ...................................................

[datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

Uw naam: ...............................................................................

[Naam consumenten(en)]

 

Uw adres: ...............................................................................

[Adres consument(en)]

 

Uw handtekening: .................................................................

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

Datum: ............................................

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.